Hình ảnh về Đại học Bách khoa Hà Nội

Những hình ảnh và bài viết về sinh hoạt cộng đồng (trường học, ký túc xá...)

Các điều hành viên: anhph, Kiki_kaka

Nội quy chuyên mục
Gửi bài đúng nơi quy định, tuân thủ đúng nội quy. Những bài vi phạm sẽ bị xóa !
Xem thêm nội quy diễn đàn

Hình ảnh về Đại học Bách khoa Hà Nội

Bài viết mớigửi bởi NGC vào ngày 10/09/2007 6:26 pm

Hình ảnh
Vâng, Tôi cũng nhà quê
Hình đại diện của thành viên
NGC
Trung Học Cơ Sở
Trung Học Cơ Sở
 
Bài viết: 501
Ngày tham gia: 10/08/2007 12:58 pm
Ngân lượng: 325
[ Ủng Hộ Ngân lượng ]

Re: Hình ảnh về Đại học Bách khoa Hà Nội

Bài viết mớigửi bởi NGC vào ngày 10/09/2007 6:27 pm

Hình ảnh
Vâng, Tôi cũng nhà quê
Hình đại diện của thành viên
NGC
Trung Học Cơ Sở
Trung Học Cơ Sở
 
Bài viết: 501
Ngày tham gia: 10/08/2007 12:58 pm
Ngân lượng: 325
[ Ủng Hộ Ngân lượng ]

Re: Hình ảnh về Đại học Bách khoa Hà Nội

Bài viết mớigửi bởi NGC vào ngày 10/09/2007 6:27 pm

Hình ảnh
Vâng, Tôi cũng nhà quê
Hình đại diện của thành viên
NGC
Trung Học Cơ Sở
Trung Học Cơ Sở
 
Bài viết: 501
Ngày tham gia: 10/08/2007 12:58 pm
Ngân lượng: 325
[ Ủng Hộ Ngân lượng ]

Re: Hình ảnh về Đại học Bách khoa Hà Nội

Bài viết mớigửi bởi NGC vào ngày 10/09/2007 6:29 pm

Hình ảnh
Vâng, Tôi cũng nhà quê
Hình đại diện của thành viên
NGC
Trung Học Cơ Sở
Trung Học Cơ Sở
 
Bài viết: 501
Ngày tham gia: 10/08/2007 12:58 pm
Ngân lượng: 325
[ Ủng Hộ Ngân lượng ]

Re: Hình ảnh về Đại học Bách khoa Hà Nội

Bài viết mớigửi bởi NGC vào ngày 10/09/2007 6:30 pm

Hình ảnh
Vâng, Tôi cũng nhà quê
Hình đại diện của thành viên
NGC
Trung Học Cơ Sở
Trung Học Cơ Sở
 
Bài viết: 501
Ngày tham gia: 10/08/2007 12:58 pm
Ngân lượng: 325
[ Ủng Hộ Ngân lượng ]

Re: Hình ảnh về Đại học Bách khoa Hà Nội

Bài viết mớigửi bởi NGC vào ngày 10/09/2007 6:31 pm

Hình ảnh
Vâng, Tôi cũng nhà quê
Hình đại diện của thành viên
NGC
Trung Học Cơ Sở
Trung Học Cơ Sở
 
Bài viết: 501
Ngày tham gia: 10/08/2007 12:58 pm
Ngân lượng: 325
[ Ủng Hộ Ngân lượng ]

Re: Hình ảnh về Đại học Bách khoa Hà Nội

Bài viết mớigửi bởi NGC vào ngày 10/09/2007 6:32 pm

Hình ảnh
Vâng, Tôi cũng nhà quê
Hình đại diện của thành viên
NGC
Trung Học Cơ Sở
Trung Học Cơ Sở
 
Bài viết: 501
Ngày tham gia: 10/08/2007 12:58 pm
Ngân lượng: 325
[ Ủng Hộ Ngân lượng ]

Re: Hình ảnh về Đại học Bách khoa Hà Nội

Bài viết mớigửi bởi NGC vào ngày 10/09/2007 6:33 pm

Hình ảnh
Vâng, Tôi cũng nhà quê
Hình đại diện của thành viên
NGC
Trung Học Cơ Sở
Trung Học Cơ Sở
 
Bài viết: 501
Ngày tham gia: 10/08/2007 12:58 pm
Ngân lượng: 325
[ Ủng Hộ Ngân lượng ]

Re: Hình ảnh về Đại học Bách khoa Hà Nội

Bài viết mớigửi bởi NGC vào ngày 10/09/2007 6:35 pm

Hình ảnh
Vâng, Tôi cũng nhà quê
Hình đại diện của thành viên
NGC
Trung Học Cơ Sở
Trung Học Cơ Sở
 
Bài viết: 501
Ngày tham gia: 10/08/2007 12:58 pm
Ngân lượng: 325
[ Ủng Hộ Ngân lượng ]

Re: Hình ảnh về Đại học Bách khoa Hà Nội

Bài viết mớigửi bởi NGC vào ngày 10/09/2007 6:42 pm

Hình ảnh
Vâng, Tôi cũng nhà quê
Hình đại diện của thành viên
NGC
Trung Học Cơ Sở
Trung Học Cơ Sở
 
Bài viết: 501
Ngày tham gia: 10/08/2007 12:58 pm
Ngân lượng: 325
[ Ủng Hộ Ngân lượng ]

Re: Hình ảnh về Đại học Bách khoa Hà Nội

Bài viết mớigửi bởi NGC vào ngày 10/09/2007 6:45 pm

Hình ảnh
Vâng, Tôi cũng nhà quê
Hình đại diện của thành viên
NGC
Trung Học Cơ Sở
Trung Học Cơ Sở
 
Bài viết: 501
Ngày tham gia: 10/08/2007 12:58 pm
Ngân lượng: 325
[ Ủng Hộ Ngân lượng ]

Re: Hình ảnh về Đại học Bách khoa Hà Nội

Bài viết mớigửi bởi NGC vào ngày 10/09/2007 6:46 pm

Hình ảnh
Vâng, Tôi cũng nhà quê
Hình đại diện của thành viên
NGC
Trung Học Cơ Sở
Trung Học Cơ Sở
 
Bài viết: 501
Ngày tham gia: 10/08/2007 12:58 pm
Ngân lượng: 325
[ Ủng Hộ Ngân lượng ]

Re: Hình ảnh về Đại học Bách khoa Hà Nội

Bài viết mớigửi bởi NGC vào ngày 10/09/2007 6:48 pm

Hình ảnh
Vâng, Tôi cũng nhà quê
Hình đại diện của thành viên
NGC
Trung Học Cơ Sở
Trung Học Cơ Sở
 
Bài viết: 501
Ngày tham gia: 10/08/2007 12:58 pm
Ngân lượng: 325
[ Ủng Hộ Ngân lượng ]

Re: Hình ảnh về Đại học Bách khoa Hà Nội

Bài viết mớigửi bởi NGC vào ngày 10/09/2007 6:50 pm

Hình ảnh
Vâng, Tôi cũng nhà quê
Hình đại diện của thành viên
NGC
Trung Học Cơ Sở
Trung Học Cơ Sở
 
Bài viết: 501
Ngày tham gia: 10/08/2007 12:58 pm
Ngân lượng: 325
[ Ủng Hộ Ngân lượng ]

Re: Hình ảnh về Đại học Bách khoa Hà Nội

Bài viết mớigửi bởi NGC vào ngày 10/09/2007 6:52 pm

Hình ảnh
Vâng, Tôi cũng nhà quê
Hình đại diện của thành viên
NGC
Trung Học Cơ Sở
Trung Học Cơ Sở
 
Bài viết: 501
Ngày tham gia: 10/08/2007 12:58 pm
Ngân lượng: 325
[ Ủng Hộ Ngân lượng ]

Trang kế tiếp

Quay về Cuộc Sống Đời Thường

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách